Regulamin Agroturystycznego Agregatora NATOOR https://natoor.pl

Data wejścia w życie: 06.11.2023r.

 1. Definicje
 • „Serwis” oznacza serwis internetowy o tematyce agroturystycznej dostępny pod adresem https://natoor.pl
 • „Użytkownik” oznacza osobę korzystającą z serwisu, publikującą ogłoszenia lub przeglądającą ogłoszenia.
 • „Ogłoszenie” oznacza informację zamieszczoną w serwisie przez Użytkownika w celu promocji agroturystyki, w tym oferty wynajmu lub sprzedaży nieruchomości, atrakcji turystycznych, wydarzeń, itp.
 1. Warunki ogólne

2.1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zobowiązanie się do jego przestrzegania.

2.2. Użytkownik ma obowiązek przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz nie może zamieszczać w serwisie treści sprzecznych z prawem.

 1. Zakładanie konta

3.1. Rejestracja w serwisie nie jest obowiązkowa, ale może być wymagana w celu publikacji ogłoszeń. Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych podczas rejestracji.

3.2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego loginu i hasła oraz nie może udostępniać ich osobom trzecim.

 1. Publikacja ogłoszeń

4.1. Ogłoszenia muszą być zgodne z tematyką agroturystyczną serwisu.

4.2. Ogłoszenia nie mogą zawierać treści nieodpowiednich, obraźliwych, naruszających prawa autorskie lub inne treści sprzeczne z prawem.

4.3. Użytkownik jest odpowiedzialny za treść i prawdziwość zamieszczonych ogłoszeń.

4.4. Serwis zastrzega sobie prawo do moderacji i usuwania ogłoszeń niezgodnych z regulaminem.

 1. Prawa i obowiązki serwisu

5.1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu oraz zasad korzystania z serwisu. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani na stronie głównej serwisu.

5.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone przez Użytkowników, ani za ewentualne szkody wynikłe z korzystania z serwisu.

5.3. Serwis nie gwarantuje ciągłej dostępności ani poprawności działania serwisu.

 1. Ochrona danych osobowych

6.1. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce Prywatności serwisu.

 1. Zakończenie korzystania z serwisu

7.1. Użytkownik może zakończyć korzystanie z serwisu w dowolnym momencie poprzez usunięcie swojego konta lub przestanie publikować ogłoszeń.

7.2. Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania lub usunięcia konta Użytkownika, który narusza regulamin lub działa w sposób sprzeczny z prawem.

 1. Postanowienia końcowe

8.1. Niniejszy regulamin obowiązuje od daty wejścia w życie.

8.2. Wszelkie spory wynikłe z korzystania z serwisu będą rozstrzygane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8.3. Wszelkie zmiany w regulaminie będą publikowane na stronie głównej serwisu i wchodzą w życie od daty ich opublikowania.

Serwis zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych zapisów i regulacji w regulaminie w miarę potrzeb.

Dziękujemy za korzystanie z Agroturystycznego Agregatora NATOOR https://natoor.pl

Zaloguj się

Zarejestruj się

Reset hasła

Wpisz nazwę użytkownika lub adres e-mail, a otrzymasz e-mail z odnośnikiem do ustawienia nowego hasła.